Ця Політика є невід’ємною частиною угоди користувача (далі – «Угода»), розміщеного та/або доступного в мережі Інтернет на домені Веб сайту, а також інших укладених з Користувачем договорів або договорів, які можуть бути укладені з Користувачем.

Користуючись послугами Веб сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (далі – Політикою Конфіденційності), і за своєю волею та у своїх інтересах дає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збір, запис, систематизація, зберігання, уточнення ( оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення у встановлених цією Політикою цілях з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів на розсуд. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Клієнт/Користувач не повинен надсилати персональні дані шляхом заповнення відповідних форм.

Політика конфіденційності діє стосовно всієї персональної інформації, яку Веб сайт може отримати про Клієнта/Користувача під час використання сайту, програм та продуктів сайту.

Цілі збору персональної інформації користувача

Веб-сайт може використовувати персональні дані Клієнта/Користувача з метою:

✔ Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Веб-сайті.

✔ Надання Користувачеві доступу до ресурсів Веб сайту та партнерів Веб сайту.

✔ Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи телефонний дзвінок, направлення повідомлень, запитів щодо використання Веб сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача, направлення рекламної та іншої інформації про акції та інші послуги Веб сайту.

✔ Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству.

✔ Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

✔ Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Веб сайту.

✔ Надання Користувачеві оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Веб сайту або від імені партнерів Веб сайту.

✔ Здійснення рекламної діяльності Веб сайту.

✔ Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Веб сайту з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

Персональна інформація (збирається інформація)

Ми збираємо наступну інформацію:

✔ Технічна інформація, що автоматично збирається програмним забезпеченням Веб сайту під час його відвідування.

✔ Персональна інформація, що надається Вами під час заповнення відповідної форми або інформація, що отримується Веб сайтом з використанням Користувачем соціальних мереж.

✔ Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Технічна інформація

Під час відвідування Веб сайту адміністрації Веб сайту автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адреса Вашого комп’ютера (або проксі-сервера, якщо він використовується для виходу в Інтернет), ім’я Інтернет-провайдера, ім’я домену, тип браузера та операційної системи, інформація про сайт/сторінку в соціальних мережах, з якого Ви здійснили перехід на Веб сайт, сторінках Веб сайту, які Ви відвідуєте, дати та часу цих відвідувань, файлах, Cookie. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Веб сайту, та використовується при розробці пропозицій щодо його покращення та розвитку. Зв’язок між Вашою IP-адресою та Вашою персональною інформацією ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли це на це одержано згоду та/або вимагає законодавство.

Технічну інформацію про відвідування Веб сайту (знеособлену) також збирають встановлені на сайті лічильники статистики.

Особисто надана персональна інформація

З метою укладання Договорів Користувач також може надати наступні персональні дані про себе або про організацію та її представників на користь якої він діє: ім’я, по батькові, прізвище, посада, телефонний номер, додатково можуть надаватися найменування, корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер) , адресу реєстрації та поштову адресу такої організації, корпоративний телефонний номер, розрахунковий рахунок, найменування обслуговуючого банку, та кореспондентський рахунок тощо). Вказані відомості про організацію не належать до персональних даних.

Обов’язки сторін

Користувач зобов’язаний:

✔ Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Веб сайтом в рамках Угоди користувача або укладання Договору.

✔ У разі укладання Договору з Власником Веб сайту оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

Адміністрація/представник Веб сайту/Власник сайту зобов’язаний:

✔ Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

✔ Забезпечити зберігання конфіденційної інформації, не розголошувати без попереднього дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися у строки та/або бути передані уповноваженим органам державної влади лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством.

✔ Приймати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

✔ Здійснити знищення або блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Захист інформації, що збирається:

✔ Веб сайт приймає всі необхідні та достатньо організаційні, технічні запобіжні заходи для захисту конфіденційності даних Користувачів. Тільки ті співробітники Веб сайту, яким необхідно виконувати робочі функції, для яких потрібний доступ до персональних даних, мають доступ до інформації про Користувачів.

✔ Користувач визнає, що у разі недбалого ставлення самим Користувачем до безпечного зберігання персональних даних, що дає доступ до них, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до них. Веб-сайт не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом. Ми рекомендуємо Користувачам використовувати складні паролі, що складаються з цифр та літер.

Додаткові умови

Адміністрація/представник Веб сайту/Власник сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди та без повідомлення Користувача. Користувач бере на себе відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики конфіденційності, відповідно до якої регулюються правила користування веб-сайтом. Зміни до Політики конфіденційності набирають чинності з моменту її розміщення на Веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Чинна редакція Політики знаходиться на сайті Виконавця і його субдоменах в мережі Інтернет.

Ця політика конфіденційності розроблена та діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.