Ця Угода користувача (далі також – «Угода») регулює відносини щодо використання функцій Веб сайту та загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також – «Власник Веб сайту»), з одного боку, та фізичною або юридичною особою Замовником, що прийняла умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також – «Користувач сайту»), з іншого боку, далі при спільній згадці «Сторони», а окремо – «Сторона».

Ця Угода та відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

Загальні положення Угоди користувача

У цьому документі та зв’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни та визначення:

✔ Веб сайт Власника/Веб сайт – інтернет-сайт, розміщені в домені Власника сайту та його субдоменах.

✔ Угода – це угода з усіма доповненнями та змінами.

✔ Адміністрація/представник Веб сайту, Власника Веб сайту – особа, уповноважена Власником сайту на дії, передбачені Угодою.

✔ Відвідувач – будь-яка особа, яка перейшла на Веб-сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Веб-сайті.

✔ Користувач – дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах юридичної особи, яку він представляє.

Будь-який відвідувач Веб сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму та стати Користувачем.

Веб-сайт містить інформацію та матеріали про товари та послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві у разі укладення реального Договору. Якщо якась фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені, який уповноважив її на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угоду в повному обсязі з наступними наслідками.

Зокрема, при використанні Веб сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації та/або спільноти без достатніх прав, у тому числі за співробітників Веб сайту, а також застосовувати будь-які інші форми та способи незаконного представництва інших осіб у мережі Інтернет, а також вводити Користувачів, Веб сайт та його представників в оману щодо властивостей та характеристик будь-яких суб’єктів чи об’єктів.

У разі виявлення порушення прав та/або інтересів у зв’язку з використанням Веб сайту, у тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власника сайту, шляхом надсилання письмового повідомлення, повідомлення за телефоном з докладним викладом обставин порушення та/або гіпертекстовим посиланням на сторінку, містить матеріали, якими порушуються відповідні права та/або інтереси Веб сайту.

Інтелектуальні права

Всі об’єкти, доступні за допомогою Веб сайту, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, розміщені в рамках Веб сайту, є об’єктами виняткових прав Веб сайту та інших правовласників. Веб-сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Веб сайту іншими способами, у тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Веб-сайті Контенту, а також елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, що входять до складу Веб сайту, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загальної інформації, суворо заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та укладеними Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати та копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Веб сайту (включаючи Контент, доступний Користувачеві за допомогою Додатків), або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав таку дозвіл від Веб сайту/Власників Веб сайту, або коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорами, Додатками тощо).

Використання Користувачем Веб сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника у незмінному вигляді збереження відповідного об’єкта у незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, що прямо передбачені законодавством, що регулює загальний захист даних або додатковими документами на використання Веб сайту.

Веб-сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Вказані треті особи та їх контент не перевіряються Веб сайтом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти тощо). Веб-сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ у зв’язку з використанням Веб-сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації та наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Веб-сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Веб-сайту, за винятком випадків, коли Веб-сайт це прямо вказує.

Сповіщення

Власник Веб сайту/Адміністрація/Представник сайту та особи, представниками яких є Веб сайт, вправі посилати Користувачеві на вказану ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Веб сайту або у зв’язку з ним та осіб яких він репрезентує.

Заключні положення

Ця Угода регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальний захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Усі можливі суперечки, що випливають із відносин, регульовані цією Угодою, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не означає, що інші положення Угоди є недійсними або не застосовними.

Тимчасова бездіяльність з боку Веб сайту у разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Веб сайт права вжити відповідних дій на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Веб сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення подібних або подібних порушень у подальшому. .

Усі суперечки за Угодою або у зв’язку з нею підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Веб сайту відповідно до чинного законодавства.

Ця користувальницька угода розроблена та діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних.