Справжнє Угода (далі також – «Угода») регулює відносини з використання функцій Веб сайту і загальні умови можливого надання Послуг між Виконавцем (далі також – «Власник Веб сайту») з одного боку, і фізичною або юридичною особою Замовником, прийняли умови цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому і беззастережно (далі також – «Користувач сайту») з іншого боку, далі при спільному згадці іменовані «Сторони», а окремо – «Сторона».

Ця Угода і відносини Сторін, що виникли з цієї Угоди, регулюються законодавством.

Загальні положення Угоди користувача

У цьому документі і випливають або пов’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються такі терміни і визначення :

✔ Веб сайт Власника / Веб сайт – інтернет-сайт, розміщені в домені Власника сайту і його субдоменах.

✔ Угода – ця угода з усіма доповненнями і змінами.

✔ Адміністрація / представник Веб сайту, Власника Веб сайту – особа уповноважена Власником сайту на дії, передбачені Угодою.

✔ Відвідувач – будь-яка особа, яка перейшла на Веб сайт і знаходиться на ньому, використовуючи його властивості для ознайомлення з контентом, розміщеним на Веб сайті.

✔ Користувач – дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Угоди у власному інтересі або виступає від імені та в інтересах акредитуючої ним юридичної особи.

Будь-який відвідувач Веб сайту з власної волі може заповнити надану для цього форму і стати Користувачем.

Веб сайт містить інформацію і матеріали про товари і послуги, які в подальшому можуть бути надані Користувачеві в разі укладення реального Договору. Якщо якась фізична особа зареєструвалося як Користувача від імені, уповноважив його на те юридичної особи, це означає, що юридична особа приймає Угода в повному обсязі з подальшими з цього наслідками.

Зокрема, при використанні Веб сайту, Користувач не має права видавати себе за іншу людину або представника організації і / або спільноти без достатніх на те прав, в тому числі за співробітників Веб сайту, а також застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб в мережі Інтернет, а також вводити користувачів, Веб сайт і його представників в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.

У разі виявлення порушення прав і / або інтересів в зв’язку з використанням Веб сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити про це Власнику сайту, шляхом подання відповідного письмового повідомлення, повідомлення по телефону з докладним викладом обставин порушення і / або гіпертекстової посиланням на сторінку, містить матеріали, якими порушуються відповідні права і / або інтереси Веб сайту.

Інтелектуальні права

Всі об’єкти, доступні за допомогою Веб сайту, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки та інші об’єкти, розміщені в рамках Веб сайту, є об’єктами виключних прав Веб сайту та інших правовласників. Веб сайт надає Користувачеві право його функціонального використання в межах його загальних функціональних можливостей.

Використання Веб сайту іншими способами, в тому числі шляхом копіювання (відтворення) розміщеного на Веб сайті Контенту, а також входять до складу Веб сайту елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, їх декомпіляція, модифікація, і подальше поширення, публічний показ, доведення до загального відома, строго заборонені, якщо інше не передбачено цією Угодою та ув’язненими Договорами.

Користувач не має права відтворювати, повторювати і копіювати, продавати, а також використовувати для будь-яких комерційних цілей будь-які частини Веб сайту (включаючи Контент, доступний Користувачеві за допомогою Додатків) або доступ до них, крім тих випадків, коли Користувач отримав такий дозвіл від Веб сайту / Власників Веб сайту, або, коли це прямо передбачено додатковими документами (Договорів, Додатками і т.п.).

Використання Користувачем Веб сайту, а також розміщеного в ньому Контенту для особистого некомерційного використання допускається за умови дотримання всіх законів охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об’єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством, яке регулює загальну захист даних або додатковими документами на використання Веб сайту.

Веб сайт може містити посилання на сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи і їх контент не перевіряються Веб сайтом на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти і т.п.). Веб сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ в зв’язку з використанням Веб сайту, а також за доступність таких сайтів або інформації і наслідки їх використання Користувачем.

Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Веб сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Веб сайту, за винятком випадків, коли Веб сайт на це прямо вказує.

Повідомлення

Власник Веб сайту / Адміністрація / Представник сайту і особи, представниками яких є Веб сайт, має право посилати Користувачеві на вказану ним електронну адресу, телефон, посилання на сторінку в соціальних мережах інформаційні електронні повідомлення про події, що відбуваються в рамках Веб сайту або в зв’язку з ним і осіб яких він представляє.

Прикінцеві положення

Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальну захист даних. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульовані цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не означає що інші положення Угоди є не дійсними або не застосовними.

Тимчасове бездіяльність з боку Веб сайту в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Веб сайт права вжити відповідних заходів на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає, що Веб сайт відмовився від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або подібних порушень .

Всі суперечки щодо Угоди або в зв’язку з ним підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Веб сайту відповідно до чинного законодавства.

Дане угоду користувача розроблено і діє в рамках чинного Законодавства про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних.